ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីន បាននិយាយថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសមួយគ្រឿង ដែលមានយោធាសរុប ៩៦នាក់


- ហ្វីលីពីន៖ ក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីន បាននិយាយថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសមួយគ្រឿង ដែលមានយោធាសរុប ៩៦នាក់បានធ្លាក់ និងផ្ទុះឆេះនៅកោះភាគខាងត្បូងមួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៤៥ នាក់ និងមានខ្លះរួចផុតជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ ធ្លាក់យន្តហោះយោធាអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ ឆ្នាំមកនេះ ដោយសារពួកគេបានលោតចេញចេញពីយន្តហោះទាន់ពេល។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង