ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន រ៉យទ័របានឱ្យដឹងថា ករណីឆ្លងមេរោគ កូរ៉ូណានៅអឺរ៉ុប


អឺរ៉ុប ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន រ៉យទ័របានឱ្យដឹងថា ករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា នៅអឺរ៉ុបបាន កើន ឡើងដល់ជាង ២៥លាននាក់ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខណៈប្រទេសមួយចំនួនបានបន្ត ឬបិទប្រទេសឡើងវិញដោយ សារតែ ផ្ទុះរលកឆ្លងមេរោគរាតត្បាតជាថ្មី ដែលកំពុងគំរាមកំហែង ដល់សេវាសុខាភិបាលយ៉ាងលើសលប់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង