ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយកាលពី ថ្ងៃពុធនេះថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់


- អាល្លឺម៉ង់៖ ក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នឹងទិញយន្ដហោះល្បាតតាមដែនសមុទ្រប្រភេទ Boeing P-8A ចំនួន ៥ គ្រឿងក្នុងតម្លៃប្រហែល ១,១ ពាន់លានអឺរ៉ូ ស្មើនឹង១,៣១ ពាន់លានដុល្លារ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង