ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជនចំណាកស្រុកជិត ២ ម៉ឺននាក់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅក្នុងឆ្នាំនេះ


- អ៊ីតាលី៖ ជនចំណាកស្រុកជិត ២ ម៉ឺននាក់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅក្នុងឆ្នាំនេះតាមរយៈការជិះទូកខុសច្បាប់និងជាចំនួនកើនឡើង ៣ ដង ច្រើនជាងឆ្នាំមុន និងជិត ១០ ដងច្រើនជាងឆ្នាំ ២០១៩ នេះបើយោងតាមស្ថិតិក្រសួងមហាផ្ទៃអ៉ីតាលី។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង