ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្លាឌីមៀ ពូទីន កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយ


- រុស្ស៊ី៖ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្លាឌីមៀ ពូទីន កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយ ក្នុងកម្មវិធីឆ្លើយសំនួរតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថា វាជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់លោក ក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ប្រជាជនថា តើនរណាសាកសមជាបេក្ខជនតំណែងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង