ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កម្មការអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ បានជំរុញឱ្យប្រទេស ជាសមាជិកសម្របសម្រួលវិធានការ ការពារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩


- គណៈកម្មការអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ បានជំរុញឱ្យប្រទេសជាសមាជិកសម្របសម្រួលវិធានការ ការពារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានអនុវត្តបទបញ្ជាធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៤ ថ្ងៃលើប្រជាជន ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសព័រទុយហ្កាល់ ដែលជារដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយរបស់ខ្លួន ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសបំប្លែងខ្លួន Delta។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង