ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Joe Biden ខាងគណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា នឹងស្បថចូលកាន់តំណែង


ស.រ.អា៖ លោក Joe Biden ខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា នឹងស្បថចូលកាន់តំណែងជា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករា បន្ទាប់ពីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាសភា បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនីមួយៗ រួចរាល់ហើយ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង