ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រភូមិរកា ឃុំរកា ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល


អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រភូមិរកា ឃុំរកា ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល និងដោយត្រូវកំណត់ជា "តំបន់លឿងទុំ" ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង