ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ផ្នែកខ្លះ នៃភូមិសាស្រ្តភូមិ ទួលសាំងក ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី


អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ផ្នែកខ្លះ នៃភូមិសាស្រ្តភូមិ ទួលសាំងក ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង