ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ិកស៊ីក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


- ម៉ិកស៊ីក៖ ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ិកស៊ីក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៥,៣៤០ករណី និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ២២១ នាក់ទៀតនាំឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបកើនដល់ ២,៤៩៣,០៨៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់កើនដល់ចំនួន ២៣២,០៦៨ នាក់។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង