ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ រុស្ស៊ីបានព្រមានអង់គ្លេស ថាខ្លួននឹងទម្លាក់គ្រាប់បែក


- រុស្ស៊ី៖ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ រុស្ស៊ីបានព្រមានអង់គ្លេសថាខ្លួននឹងទម្លាក់គ្រាប់បែក បំផ្ទុះនាវាពិឃាតកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅ ប្រសិនបើមានសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយ ដោយកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស នៅឯនាយសមុទ្រតំបន់គ្រីម ដែលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង