ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi បានជួបក្រុមអ្នកនយោបាយគាំទ្រឥណ្ឌា


- ឥណ្ឌា៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi បានជួបក្រុមអ្នកនយោបាយគាំទ្រឥណ្ឌា ដែលមកពីតំបន់ជម្លោះកាស្មៀ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីលោក បានឋានៈទឹកដីពាក់កណ្តាលស្វ័យភាពរបស់តំបន់កាស្មៀ និងបានធ្វើការបង្ក្រាបការប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងរង្គាលអស់ពេលស្ទើ ២ឆ្នាំ។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង