ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បារាំងបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ី ទៅក្នុងបញ្ជីក្រហម នៃបណ្តាប្រទេសដែលត្រូវបានបារាំងរឹតត្បិត


- បារាំង៖ បារាំងបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ី ទៅក្នុងបញ្ជីក្រហម នៃបណ្តាប្រទេសដែលត្រូវបានបារាំងរឹតត្បិត លើការធ្វើដំណើរ ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភ អំពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង