ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយថា


- លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយថា វីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មី ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា កំពុងគំរាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងការលុបបំបាត់មេរោគ COVID-19 នៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួន។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង