ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺឆ្លង ស.រ.អា បាននិយាយថា វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង មេរោគកូវីដ១៩


ស.រ.អា ៖ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺឆ្លងស.រ.អា បាននិយាយថា វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រមាណ ១៥,៤ លានដូស ត្រូវបានគេចែកចាយ ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស ៤,៥ លាននាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងនេះ គិតត្រឹមម៉ោង ៩ ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង