ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ២៧៥,៧៤៧ នាក់


#សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ២៧៥,៧៤៧ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន ៥១៣ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងកាបូប ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល និងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុ (ជំហានទី១)។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង