ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីទួរគី លោក Tayipip Erdogan កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ទួរគី៖ ប្រធានាធិបតីទួរគី លោក Tayipip Erdogan កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានប្រកាសបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា បន្ទាប់ពីចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ បានធ្លាក់ចុះក្រោម ៥ ០០០នាក់។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង