ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លា និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយបាន បក់បោកហែកហួរកាត់តំបន់ឈីកាហ្គោ កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ


- ស.រ.អា៖ ព្យុះផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លា និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយបានបក់បោកហែកហួរកាត់តំបន់ឈីកាហ្គោ កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងនៅស.រ.អា បណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតលំនៅដ្ឋានជាច្រើនខ្នង និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់គ្មានអគ្គីសនីប្រើប្រាស់។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង