ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានដាក់បន្ថែមមន្រ្តី ៨ នាក់របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ ទៀត


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ សហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានដាក់បន្ថែមមន្រ្តី ៨ នាក់របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ ទៀត ដែលមានបណ្តាញនឹងយោធា ក្នុងបញ្ជីខ្មៅទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេ ជុំវិញការធ្វើរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈ និងការបង្ក្រាបបាតុកម្មបង្ហូរឈាមយ៉ាងសាហាវក្នុងប្រទេសនេះ។

#ប្រភព CNA

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង