ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម និយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


- វៀតណាម៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម និយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា វៀតណាមបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន ៥០០ ០០០ ដូសពីចិន ខណៈប្រទេសនេះកំពុងបង្កើនការចាក់ថ្នាំបង្ការ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ១៩ កាន់តែខ្លាំងឡើង។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង