ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាស្រ្តនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ នឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយនៅសប្តាហ៍នេះ


- ស.រ.អា៖ ក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាស្រ្តនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ នឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយនៅសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីជំរុញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេ៉រិក លើកោះតៃវ៉ាន់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងចិន។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង