ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៅកែក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Apple លោក Tim Cook បាននិយាយថា


- ថៅកែក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Apple លោក Tim Cook បាននិយាយថា ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់អឺរ៉ុប ដែលមានគោលបំណង កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យាអាម៉េរិក អាចបង្កហានិភ័យ ដល់សន្តិសុខ និងភាពឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន iPhones របស់លោក។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង