ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ បាននាំគ្នាកាន់ទង់ជាតិដើរក្បួន


អ៊ីស្រាអែល៖ អ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ បាននាំគ្នាកាន់ទង់ជាតិដើរក្បួន ដង្ហែរឆ្លងកាត់ក្រុងហ្សេរុយសាឡឹមខាងកើត កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បង្កភាពតានតឹងថ្មីមួយរវាងប៉ាឡេស្ទីន និងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង