ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាហ្រ្វិកខាងត្បូង លោក Cyril Ramaphosa បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អាហ្រ្វិកខាងត្បូង៖ ប្រធានាធិបតីអាហ្រ្វិកខាងត្បូង លោក Cyril Ramaphosa បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង ចនសុន និងចនសុន នឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 ចំនួន ២ លានដូសទៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅចុងខែនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង