ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល លោក Jair Bolsonaro បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ប្រេស៊ីល៖ ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល លោក Jair Bolsonaro បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងរៀបចំវិធានការតម្រូវឲ្យប្រជាជនមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាសការពារមេរោគទៀតទេ សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគរួច។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង