ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសឈីលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ឈីលី ៖ វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសឈីលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ខ្លួនបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ នៅវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ Johnson & Johnson របស់ស.រ.អា ក្រោមការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ Janssen នៅបែលហ្ស៊ិក។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង