ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់ជា តំបន់ ក្រហម លឿងទុំ និងលឿង


អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់ជា តំបន់ ក្រហម លឿងទុំ និងលឿង ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសូទ្រនិគម និងស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល
នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង