ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធ ចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក


- ចិន៖ ក្រសួងការបរទេសចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដល់ក្រុមសម្ព័នមិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យធ្វើពហិការ ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំង នៅឆ្នាំក្រោយ។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង