ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសនេប៉ាល់ បានបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន


នេប៉ាល់៖ កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសនេប៉ាល់ បានបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន ដែលបានជាប់គាំងអស់ពេលមួយរយៈ បន្ទាន់ពីចិនបានផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ចិន ចំនួនជាង ១ លានដូស បន្ទាប់ពីប្រទេសក្នុងតំបន់ហេមពាន្តនេះ បានធ្វើការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិ សុំឲ្យជួយឆ្លើយតបនឹងកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង