ព័ត៌មានជាតិ

លោក ជួន សុភា អភិបាល​ស្រុកកំពង់ត្រាច បានបញ្ជាក់ថា


លោក ជួន សុភា អភិបាល​ស្រុកកំពង់ត្រាច បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមគ្រូពេទ្យ បាន​ដឹកសាកសពមនុស្សពីរនាក់​ទៅបូជានៅទីតាំងភ្នំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពត ដោយមានការរៀបចំពិធីត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីសាសានា គឺមិនមែនយកទៅប្លុកចោល ដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកប្រើ​ប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយចំនួននោះឡើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង