ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលហោះហើរ រវាងអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក


- ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលហោះហើរ រវាងអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃចន្ទឲ្យ ប្រទេសទាំងពីរ ដកវិធានការរឹតត្បិតការពារមេរោគរាតត្បាត COVID-១៩ លើអ្នកដំណើរអ្នកអស់។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង