ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋធានីញូវដែលី នៃប្រទេសឥណ្ឌា និងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងបុមបៃ


- ឥណ្ឌា៖ រដ្ឋធានីញូវដែលី នៃប្រទេសឥណ្ឌា និងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងបុមបៃ បានចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ជាបណ្តើរៗហើយ កាលពីថ្ងៃចន្ទដោយសារការឆ្លងវីរុស នៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះទាបអស់រយៈពេល២ ខែហើយ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង