ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី បេនចាមីន នេតានញ៉ាហ៊ូ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អ៊ីស្រាអែល៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី បេនចាមីន នេតានញ៉ាហ៊ូ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា សម្ព័ន្ធភាពអ៉ីស្រាអែលដែលទើបបង្កើតថ្មីថ្មោង ដើម្បីផ្តួលរំលំលោកឲ្យចេញពីតំណែង គឺជាលទ្ធផលលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង