ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថា


- បារាំង៖ យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថា ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតបឋម ជុំវិញការចោទប្រកាន់លើករណីលាងលុយកខ្វក់ របស់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលលីបង់។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង