ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវហាយវ៉េជាតិអាម៉េរិក (NHTSA) បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា


- ស.រ.អា៖ រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវហាយវ៉េជាតិអាម៉េរិក (NHTSA) បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដកវិធានការរាំងខ្ទប់ការពារវីរុសកូវីដ១៩ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០មក ហើយនេះគឺជាអត្រាមនុស្សស្លាប់ដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧មក ខណៈពលរដ្ឋអាម៉េរិក កាន់តែច្រើនមិនគោរពច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង