ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុមកពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាក្រុមប្រទេស មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក


- សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុមកពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាក្រុមប្រទេស មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នឹងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល ២ថ្ងៃ នៅទីក្រុងឡុង នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីឈានសម្រេចឲ្យបាន នូវកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកមួយមានគោលដៅតំឡើងពន្ធបន្ថែម លើក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដូចជា Google Facebook និង Amazon ជាដើម៕

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង