ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណបក្សនយោបាយចម្រុះរបស់អ៊ីស្រាអែល បានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថា


- អ៊ីស្រាអែល៖ គណបក្សនយោបាយចម្រុះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ ថាពួកគេបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយ ដែលនេះជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយ សម្រាប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្រ្តី ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេរបស់អ៊ីស្រាអែល គឺលោក Benjamin Netanyahu ចុះចេញពីតំណែង ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង