ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេធាវីរបស់ស្ត្រីអ្នកកាសែតម្នាក់ បានឲ្យដឹងថា Zhang Zhan អាយុ37 អ្នកកាសែតចិន


ចិន៖ មេធាវីរបស់ស្ត្រីអ្នកកាសែតម្នាក់ បានឲ្យដឹងថា Zhang Zhan អាយុ37 អ្នកកាសែតចិន ឯករាជ្យម្នាក់ដែលបានរាយ ការណ៍ពីករណីផ្ទុះវីរុសកូវីដ១៩ ដ៏គំហុកដំបូងគេក្នុងទីក្រុង Wuhan ត្រូវបានតុលាការក្រុងសៀងហៃ កាត់ទោសឲ្យជាប់ ពន្ធនាគារ៤ ឆ្នាំ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង