ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាទារក និងកុមារសរុបចំនួន ៨២,៣៤១ នាក់


- រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាទារក និងកុមារសរុបចំនួន ៨២៣៤១ នាក់ នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ ១៩ ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង