ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ប្រទេសវៀតណាម បានប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ចូលមករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន


- វៀតណាម៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ប្រទេសវៀតណាម បានប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ចូលមករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន និងធ្វើការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ខ្លួន ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ដែលត្រូវបានគេរកឃើញកើនឡើងទ្វេដង កាលពីខែមុន។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង