ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២៤នាក់


ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២៤នាក់ បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកចំនួន១០ដូចខាងក្រោម:

១- ក្រុងព្រៃវែង ចំនួន៦នាក់
២- ស្រុកព្រះស្ដេច ចំនួន៣នាក់
៣-ស្រុកស្វាយអន្ទរ ចំនួន២នាក់
៤- ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចំនួន១នាក់
៥- ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចំនួន១នាក់
៦- ស្រុកកំពង់ត្របែក ចំនួន២នាក់
៧- ស្រុកមេសាង ចំនួន១នាក់
៨- ស្រុកពាមជរចំនួន៣នាក់
៩- ស្រុកបាភ្នំ ចំនួន៤នាក់
១០- ស្រុកកញ្ជ្រៀច ចំនួន១នាក់

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង