ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ចាម​ សម្រេចផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្ម​ ផលិតកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ វ៉ាឡុង​ (ខាមបូឌា)


រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ចាម​ សម្រេចផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្ម​ ផលិតកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ វ៉ាឡុង​ (ខាមបូឌា) អៅសូលអ៉ិចដាសស្ទ្រី​ ឯ.ក​ ស្ថិតក្នុងភូមិឈេីទាល​ ឃុំផ្តៅជុំ​ ស្រុកជេីងព្រៃ​ ខេត្តកំពង់ចាម។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង