ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តព្រះវិហារ តាមដានបុគ្គលសង្ស័យ មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ខេត្តព្រះវិហារ


ខេត្តព្រះវិហារ គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី៣០ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ​ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ​និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ខេត្តព្រះវិហារ បានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងករណីផ្ទុះកូវីដ១៩​ នៅ​ភូមិធម្មជាតិ​ ឃុំស្រអែមសរុប៨៣នាក់ ស្រី៤៨នាក់​និងអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោលចំនួន១៥២នាក់ ស្រី១០៥នាក់ ព្រមទាំងយកសំណាកសរុប ១០៤ នាក់​ ស្រី៥៩នាក់។
ប្រភព​÷មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង