ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកនយោបាយស្តាំនិយមអ៊ីស្រាអែល លោក Naftali Bennett បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អ៊ីស្រអែល៖ អ្នកនយោបាយស្តាំនិយមអ៊ីស្រាអែល លោក Naftali Bennett បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា លោកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ គាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកជុំវិញការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Benjamin Netanyahu ចុះចេញពីតំណែង។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង