ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


បារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចូលសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមានចំនួន ៣២០៦ នាក់ តិចជាងលើកមុនប្រមាណ ១២៤ករណី ខណៈចំនួនអ្នកជំងឺសរុប ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានធ្លាក់ចុះអស់ចំនួន ៦៥២ នាក់ នៅត្រឹម ១៧ ៩៤១នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញ។

#ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង