ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន១០នាក់ បន្ថែមទៀត


រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន១០នាក់ បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកចំនួន៥ដូចខាងក្រោម:

១- ស្រុកពារាំង ចំនួន១នាក់
២- ស្រុកបាភ្នំ ចំនួន២នាក់
៣- ស្រុកកំចាយមារ ចំនួន១នាក់
៤- ស្រុកព្រះស្តេច ចំនួន៣នាក់
៥- ស្រុកកំពង់ត្របែក ចំនួន៣នាក់

បច្ចុប្បន្ន អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ខាងលើ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុករបស់ពួកគេនីមួយៗ។ ចំពោះ ប្រវត្តិធ្វើដំណើរ និងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាំង១០នាក់ ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើរូបថតរបស់ពួកគាត់។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង