ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ចំនួន១៥នាក់


អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ចំនួន១៥នាក់ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​។
សូមបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នស្រុកស្រែអំបិល មានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៨នាក់ហើយ បើគិតចាប់តាំងថ្ងៃទី២២ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១មក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង