ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះ អាសន្នការចេញ ចូលផ្ទះមានបន្ទប់ជួល ចំនួន ២ទីតាំង ស្ថិតនៅភូមិ៥


អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការចេញ ចូលផ្ទះមានបន្ទប់ជួល ចំនួន ២ទីតាំង ស្ថិតនៅភូមិ៥ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ និងដាក់ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង