ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin


- ស.រ.អា៖ សេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅខែក្រោយក្នុងប្រទេសស្វីស។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង