ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគ Covid-19 ថ្មីចំនួន ១៩៦,៤២៧នាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ


- ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគ Covid-19 ថ្មីចំនួន ១៩៦,៤២៧នាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដែលជាចំនួនឆ្លងទាបបំផុត ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសានេះ នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ CNN ដែលទទួលបានរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌា។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង